• Cửa hàng: Không Già - Chi nhánh Quận 1
  • Địa chỉ: 183 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 942.080.080
  • Email: [email protected]