HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỘNG TÁC VIÊN


MỤC LỤC

 1. Tổng quan 

1.1 Phạm vi và mục đích 

1.2 Đối tượng sử dụng 

1.3 Danh sách chức năng 

 1. Cách vào ứng dụng Cộng tác viên

2.1 Cách vào ứng dụng 

2.1.1 Yêu cầu 

2.1.2 Các bước thực hiện 

 1. Chi tiết chức năng 

3.1 Menu 

3.2 Đăng ký Cộng tác viên

3.3 Đăng nhập 

3.4 Đăng xuất 

3.5 Quản lý chung 

3.6 Thông tin thanh toán 

3.6.1 Tìm kiếm và xem thông tin thanh toán 

3.7 Thông tin tài khoản 

3.7.1 Xem và Chỉnh sửa thông tin tài khoản 

3.8 Quản lý đơn hàng 

3.8.1 Tìm kiếm và xem danh sách đơn hàng 

3.8.2 Xem chi tiết đơn hàng 

3.9 Hỗ trợ bán hàng 

3.9.1 Bài viết 

3.9.2 Sản phẩm 

3.9.3 URL (Liên kết) 

3.10 Báo cáo 

3.10.1 Báo cáo doanh thu cá nhân 

3.10.2 Báo cáo doanh thu Cộng tác viên tuyến dưới

3.11 Lịch sử hoa hồng 


1. Tổng quan

1.1 Phạm vi và mục đích

 • Tài liệu được thực hiện để giúp khai thác hiệu quả ứng dụng Cộng tác viên.


1.2 Đối tượng sử dụng

 • Cộng tác viên


1.3 Danh sách chức năng

 • Đăng ký Cộng tác viên
 • Quản lý chung
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin tài khoản
 • Quản lý đơn hàng
 • Hỗ trợ bán hàng, bao gồm:
  • Bài viết
  • Sản phẩm
  • URL (liên kết)
 • Báo cáo, bao gồm:
  • Báo cáo doanh thu cá nhân
  • Báo cáo doanh thu Cộng tác viên tuyến dưới
 • Lịch sử hoa hồng


2. Cách vào ứng dụng Cộng tác viên

2.1 Cách vào ứng dụng

2.1.1 Yêu cầu

 • Desktop, Laptop có cài đặt trình duyệt (Chrome, Cốc Cốc, IE,…)
 • Hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Chrome


2.1.2 Các bước thực hiện


 • Bước 1: Khởi động trình duyệt (Chrome, Cốc Cốc, IE,…)
 • Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống BackEnd qua đường link:

3. Chi tiết chức năng

3.1 Menu

Nhấn vào nút    để hiển thị/thu gọn thanh menu3.2 Đăng ký Cộng tác viên

Tham khảo chi tiết tại đường link:

https://khonggia.com/pages/huong-dan-dang-ky?_ga=2.195827237.807507556.1568187390-92919744.15604083233.3 Đăng nhập

Nhập thông tin đăng nhập (Email + Mật khẩu) và nhấn [Đăng nhập]* Lưu ý: 

 • Trường hợp chưa có tài khoản thì nhấn nút [Tạo Ngay] để tạo tài khoản
 • Trường hợp quên mật khẩu thì nhấn [Lấy Lại Mật Khẩu], hệ thống sẽ gửi email về tài khoản email đăng ký Cộng tác viên.3.4 Đăng xuất

Nhấn [Thoát] tại thanh menu để thực hiện đăng xuất tài khoản
3.5 Quản lý chung

Chức năng này chỉ thực hiện được sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống Cộng tác viên, giúp người dùng xem nhanh các số liệu tổng quát.


 • Bước 1: Chọn menu “Quản lý chung” • Bước 2: Hệ thống Cộng tác viên hiển thị trang “Quản lý chung”
 • Bước 3: Nhập/Chọn ngày tạo đơn và nhấn [Xem] để xem thông tin theo điều kiện tìm kiếm* Lưu ý:

 • Thông tin thanh toán:hiển thị số liệu tổng, không theo thời gian lọc.
 • Các thông tin khác:hiển thị số liệu theo khoảng thời gian lọc
 • Nhấn [tại đây] để xem các bài viết đào tạo bán hàng do Quản trị viên cung cấp.


3.6 Thông tin thanh toán

Chức năng này chỉ thực hiện được sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống dành cho Cộng tác viên

Tìm kiếm và xem thông tin thanh toán

Chức năng này giúp Cộng tác viên có thể tìm kiếm và xem thông tin thanh toán được thanh toán bởi Quản trị viên


 • Bước 1:  Nhấn chọn vào menu “Thông tin thanh toán” • Bước 2:  Hệ thống hiển thị trang “Thông tin thanh toán”
 • Bước 3:  Nhập thông tin tìm kiếm cần tìm vào ô tìm kiếm và nhấn  hoặc Enter (có thể nhập Mã thanh toán, Số bút toán)Hoặc có thể chọn các điều kiện lọc và nhấn [Áp dụng bộ lọc]3.7 Thông tin tài khoản

Chức năng này chỉ thực hiện được sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống dành cho Cộng tác viên

Xem và Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Chức năng này giúp Cộng tác viên có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân


 • Bước 1: Nhấn chọn vào menu “Thông tin tài khoản” • Bước 2:  Hệ thống hiển thị trang “Thông tin tài khoản”
 • Bước 3:  Nhập thông tin cần chỉnh sửa vào những mục cho phép chỉnh sửa và nhấn [Lưu thay đổi]Lưu ý: 

 • Hoa hồng trực tiếp (HHTT): là mức hoa hồng dành cho Cộng tác viên tiếp bán được hàng
 • Hoa hồng gián tiếp (HHGT): là mức hoa hồng dành cho Cộng tác viên cấp trên trực tiếp 
 • Hoa hồng khách hàng (HHKH): là mức hoa hồng dành cho khách hàng của Cộng tác viên này
 • Mã tham chiếu:là Mã giảm giá áp dụng cho khách hàng của Cộng tác viên này khi mua hàng


3.8 Quản lý đơn hàng

Chức năng này chỉ thực hiện được sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống dành cho Cộng tác viên

3.8.1 Tìm kiếm và xem danh sách đơn hàng

Chức năng này giúp Cộng tác viên có thể tìm kiếm và xem danh sách đơn hàng được bán bởi Cộng tác viên


 • Bước 1:  Nhấn chọn vào menu “Quản lý đơn hàng”
 • Bước 2:  Hệ thống hiển thị trang “Quản lý đơn hàng”
 • Bước 3:  Nhập thông tin tìm kiếm cần tìm vào ô tìm kiếm và nhấn  hoặc Enter (có thể nhập Mã đơn hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại, Email)
Hoặc có thể chọn các điều kiện lọc và nhấn [Áp dụng bộ lọc]


 

3.8.2 Xem chi tiết đơn hàng

Chức năng này giúp Cộng tác viên có thể xem chi tiết đơn hàng


 • Bước 1: Nhấn chọn vào mã đơn hàng cần xem chi tiết 

 • Bước 2: Hệ thống hiển thị trang chi tiết đơn hàng
3.9 Hỗ trợ bán hàng

Chức năng này chỉ thực hiện được sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống dành cho Cộng tác viên


3.9.1 Bài viết

Chức năng này giúp Cộng tác viên có thể tìm kiếm, xem danh sách bài viết và tạo liên kết phân phối dựa trên Bài viết được tạo bởi Quản trị viên

 • Bước 1:  Nhấn chọn vào menu “Hỗ trợ bán hàng” và chọn menu con “Bài viết”
 • Bước 2:  Hệ thống hiển thị trang “Tạo liên kết phân phối cho bài viết”
 • Bước 3:  Nhập thông tin tại các điều kiện lọc và nhấn [Áp dụng bộ lọc] để tìm kiếm bài viết cần tạo liên kết • Bước 4:  Nhấn [Tạo liên kết] để tạo liên kết bài viết có gắn mã Cộng tác viênLưu ý:

 • Cộng tác viên có thể chia sẽ trực tiếp bài viết lên facebook và Twitter
 • Liên kết phân phối sau khi tạo đã gắn mã Cộng tác viên. Khách hàng vào link này để mua hàng thì hệ thống sẽ ghi nhận được doanh thu cho Cộng tác viên
 • Bài viết website: là những bài viết hiển thị trên website, khách hàng và Cộng tác viên đều nhìn thấy
 • Bài viết tiện tích:là những bài viết khách hàng không nhìn thấy trên website. Khách hàng chỉ vào được bài viết khi click từ link share của Cộng tác viên


3.9.2 Sản phẩm

Chức năng này giúp Cộng tác viên có thể tìm kiếm, xem danh sách sản phẩm, in sản phẩm và tạo liên kết phân phối từ danh sách sản phẩm của shop.


 • Bước 1:  Nhấn chọn vào menu “Hỗ trợ bán hàng” và chọn menu con “Sản phẩm”
 • Bước 2:  Hệ thống hiển thị trang “Sản phẩm”
 • Bước 3:  Nhập thông tin tại các điều kiện lọc và nhấn [Áp dụng bộ lọc] để tìm kiếm sản phẩn cần In hoặc tạo liên kết phân phối
Tại đây CTV có thể:

 • Nhấn để tạo liên kết sản phẩm có gắn mã Cộng tác viên
 • Nhấn [In Sản phẩm]để In danh sách sản phẩm lọc được (có chứa QR code). QR code này đã được gắn Mã số của Cộng tác viên


3.9.3 URL (Liên kết)

Chức năng này giúp Cộng tác viên có thể tạo liên kết phân phối từ một liên kết bất kỳ trên website của shop.


 • Bước 1:   Nhấn chọn vào menu “Hỗ trợ bán hàng” và chọn menu con “URL” • Bước 2:Hệ thống Affiliate hiển thị trang “Tạo liên kiết phân phối cho URL”
 • Bước 3:Copy liên kết từ trang website của shop và paste vào khung “URL”
 • Bước 4:Nhấn [Tạo liên kết] để hoàn tất tạo liên kết phân phối có gắn Mã giới thiệu
3.10 Báo cáo

Chức năng này chỉ thực hiện được sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống dành cho Cộng tác viên


3.10.1 Báo cáo doanh thu cá nhân

Chức năng này giúp Cộng tác viên có thể tìm kiếm và xem báo cáo doanh thu dựa trên các đơn hàng của Cộng tác viên đã được duyệt hoa hồng


 • Bước 1:  Nhấn chọn vào menu “Báo cáo” và chọn menu con “Doanh thu cá nhân” • Bước 2:  Hệ thống hiển thị trang “Báo cáo doanh thu cá nhân”
 • Bước 3:  Nhập/Chọn các điều kiện lọc và nhấn [Áp dụng bộ lọc] để xem doanh thu cá nhân theo điều kiệnLưu ý:

 • Hệ thống hỗ trợ lọc báo cáo theo Ngày tạo đơn hàngNgày hoàn tất đơn hàng. Khoảng thời gian tìm kiếm tối đa 92 ngày.
 • Số liệu trong báo cáo chỉ tính các đơn hàng đã được duyệt hoa hồng

 

3.10.2 Báo cáo doanh thu CTV tuyến dưới

Chức năng này giúp Cộng tác viên có thể tìm kiếm và xem báo cáo các đơn hàng tạo bởi Cộng tác viên tuyến dưới của Cộng tác viên


 • Bước 1:  Nhấn chọn vào menu “Báo cáo” và chọn menu con “Doanh thu Cộng tác viên tuyến dưới” • Bước 2:   Hệ thống hiển thị trang “Báo cáo doanh thu Cộng tác viên tuyến dưới”
 • Bước 3:   Nhâp/Chọn các điều kiện lọc và nhấn [Áp dụng bộ lọc] để xem doanh thu của Cộng tác viên dưới theo điều kiệnLưu ý:

 • Hệ thống hỗ trợ lọc báo cáo theo Ngày tạo đơn hàngNgày hoàn tất đơn hàng. Khoảng thời gian tìm kiếm tối đa 92 ngày.
 • Số liệu trong báo cáo không tính các đơn hàng đã Hủy và Hoàn trả


3.11 Lịch sử hoa hồng

Chức năng này chỉ thực hiện được sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống dành cho Cộng tác viên , giúp Cộng tác viên có thể tìm kiếm và xem báo cáo các đơn hàng tạo bởi Cộng tác viên tuyến dưới của Cộng tác viên


 • Bước 1:  Nhấn chọn vào menu “Lịch sử hoa hồng” • Bước 2:  Hệ thống hiển thị trang “Lịch Sử Hoa Hồng”
 • Bước 3:  Nhâp/Chọn các điều kiện lọc và nhấn [Áp dụng bộ lọc] để lọc lịch sử hoa hồng


Mọi ý kiến thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ

☎ Hotline:19009290 (nhấp vào để gọi)

Cám ơn mọi người đã quan tâm!

>> Quay lại  Trang Cộng tác viên