GIÁ TRỊ CỐT LÕI, SỨ MỆNH, TẦM NHÌN , CSF's CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÔNG GIÀ


  1. KHÔNG GIÀ luôn cung ứng sản phẩm và dịch vụ đầy đủ cho khách hàng trọng điểm.

  2. Tăng số lượng khách hàng trọng điểm quay lại sử dụng dịch vụ, sản phẩm của KHÔNG GIÀ.

  3. KHÔNG GIÀ luôn tuyển được người phù hợp.

  4. Có được sự cam kết gắn bó với KHÔNG GIÀ của các thành viên.

  5. Người của KHÔNG GIÀ luôn hoàn thành được những gì mình đã bắt đầu.

  6. KHÔNG GIÀ đổi mới, sáng tạo, luôn tìm ra cách tốt hơn để thực hiện công việc hằng ngày.

  7. KHÔNG GIÀ lạc quan với sự thay đổi. Sẵn sàng từ bỏ những thứ không hiệu quả hoặc không có khả năng thành công.

  8. Phát triển những nhà lãnh đạo thấu hiểu toàn diện về công việc, sống theo triết lý của KHÔNG GIÀ và truyền dạy cho những người khác.