Khách hàng thân thiết của Không Già

Lưu ý:

  • Thành viên được xếp hạng dựa vào chi tiêu tích lũy khi mua sắm tại cửa hàng hoặc online trong vòng 12 tháng (kể từ ngày đăng ký hoặc ngày thay đổi hạng thành viên gần nhất).

  • 1.000.000 đồng tương đương 1 điểm

  • 1 điểm được quy đổi thành 20.000 đồng ( dùng để thanh toán cho đơn hàng lần sau)

1.Không Già Membership là gì?

Không Già Membership là chương trình Khách hàng Thân Thiết mới, mang đến những ưu đãi và những quyền lợi đặc biêt dành riêng cho khách hàng thân thiết của Không Già. Tài khoản thành viên được quản lý và cập nhật theo số điện thoại.

2. Làm sao để trở thành khách hàng thân thiết Không Già?

Bạn sẽ trở thành Khách hàng thân thiết của Không Già ngay khi mua sản phẩm bất kỳ đầu tiên và để lại thông tin đăng ký (Số điện thoại). Bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin khác (để nhận tất cả Ưu Đãi đủ điều kiện): tên người dùng, mật khẩu, ngày sinh (ngày sinh chỉ được cập nhật một (1) lần duy nhất theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác có xác minh ngày sinh), địa chỉ email, địa chỉ liên lạc.

3. Thời gian và cách thức xếp hạng thành viên?

Thành viên sẽ được thăng hạng ngay lập tức khi đạt chi tiêu thăng hạng.

Chi tiêu tích luỹ từ bất kỳ từ 5 điểm đến dưới 10 điểm: Thành viên Bạc

Chi tiêu tích luỹ từ 10 điểm đến dưới 20 điểm: Thành viên Titan

Chi tiêu tích luỹ từ 20 điểm đến dưới 40 điểm: Thành viên Vàng

Chi tiêu tích luỹ từ 40 điểm trở lên: Thành viên Platium

Sau 12 tháng kể từ ngày được thăng hạng (hoặc ngày xếp hạng cuối cùng), thành viên sẽ được xếp hạng lại dựa trên tổng chi tiêu của 12 tháng đó.


Ví dụ: 
Vào ngày 10/7/2018, bạn lên hạng là thành viên Vàng có chi tiêu tích lũy hiện tại đạt 2.000.000đ. Trong 12 tháng sau đó, tổng chi tiêu mua sắm của bạn là 1.000.000đ. Vào ngày 10/7/2019 bạn sẽ được xếp hạng lại là thành viên Bạc.

4. Làm sao để được tích luỹ chi tiêu?

Cung cấp số điện thoại cho nhân viên khi mua sắm tại cửa hàng, hoặc đặt hàng online qua facebook chat, zalo chat và hotline 19009290. Đối với trường hợp đổi/trả hàng, giá trị tích luỹ sẽ tăng/giảm ngay lập tức theo giá trị mà bạn thanh toán.

5. Quyền lợi của khách hàng thân thiết Không Già là gì?

Thành viên Bạc: 

- Giảm 2% cho mỗi lần mua sắm.
- Giảm 2%  trong dịp sinh nhật của Bạn

Thành viên Titan: 
- Giảm 4% cho mỗi lần mua sắm.
- Giảm 4% trong dịp sinh nhật của Bạn

Thành viên Vàng:

- Giảm 6% cho mỗi lần mua sắm.
- Giảm 7% trong dịp sinh nhật của Bạn

Thành viên Platium:
 
- Giảm 8% cho mỗi lần mua sắm.
- Giảm 10% trong dịp sinh nhật của Bạn.

Cùng các chương trình và ưu đãi khác dành riêng cho thành viên sẽ được gửi thông tin qua tin nhắn và email. 


Lưu ý: Ưu đãi Giảm % dịp Sinh Nhật và Giảm Giá Mỗi Lần Mua Sắm chỉ áp dụng cho sản phẩm nguyên giá (Không áp dụng trên tổng hoá đơn hay đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác).